ادامه مطلب

اس ام اس انگلیسی تبریک عید نوروز همراه با ترجمه فارسی

سوپرایز : Happy new year

.

 اس ام اس انگلیسی تبریک عید نوروز با ترجمه فارسی

.

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to

make as a reflection of your values, desires , affections, traditions

Happy Norooz

.

هیــچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مـگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو

به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقــه ها و قوانین خودت تبدیل کنی

” سال نـو مبارک “

.

.

.

Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of The Season

Season’s Greetings

Happy New Year

.

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم …

تغییر فصل رو بهت تبریک میگم …

” سال نو مبارک “

.

.

.

Lets welcome the year which is fresh and new

Lets cherish each moment it beholds

Lets celebrate this blissful New year

.

بیا به سالی که جدید و تازسـت خوشامد بگیم …

بیا تک تک لحظه هاشـو گرامی بداریم …

بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم …

.

سایر اس ام اس های انگلیسی تبریک عید نوروز در ادامه مطلب …

ادامه مطلب اس ام اس انگلیسی تبریک عید نوروز با ترجمه فارسی