ادامه مطلب

اس ام اس شکست در عشق ، پیامک و جملات غمگین احساسی

برای ورود به آرشیو اس ام اس غمگین اینجا کلیک کنید !

.

01 Jomalate ghamgin دلنوشته و جملات غمگین فوق العاده زیبا.

ایـــن روزها احــساس میکنم چقدر شبیه “سکوتم” …

با کـــوچکترین حرفی میشکنم …

.

.

.

حـــق با کشـیـش ها بود گـالـیله ! زمــین آنقدرها هم گــرد نیست …

هر کس مـــیرود دیـــگر بــاز نـمیگردد …

.

.

.

به آینده بـــگویید نیاید ،

حــال من آینده ای که در گذشته انتــظار داشتم نیست …

یـــک جای کار می لنگـــــد …

.

.

.

آدم هــای تـنـها عـاشــق مــی شوند و آدم های عــاشق ، تــنها !!!

مــــرگ اگــر نبود ، تا ابــد دور خودمان می چرخـیدیم …

.

.

.

گریــه کــار کـمی است برای تـوصیف نداشتنت …

دارم بـه رفتار پرشکوهی شبیه به مــرگ فــکر می کــنم …

.

.

.

بایــد خودم را ببرم خانه …

باید بـبرم صورتش را بشویم …

بـبرم دراز بکشد …

دلداریش بــدهم ، که فکر نکند …

بگویم نــگران نباش ، میگذرد …

باید خــودم را ببرم بخوابد …

“مــن” خسـته است …

.

.

.

زندگی ســاده است ؛

به سادگی نبودن تــو و به سادگـی شکستن من …

.

.

.

تصمیم میگیری و میری …

من میمانم و لعنت فرستادن به دبستانی که تو از همه درس هایش فقط تصمیم کبری را یاد گرفته ای !

.

.

.

تمام عشق تو را قــطار جدایى روى ریل سرنوشتم برد

ولى هنوز گل یادت اینجـا گـوشه اى از قلبم منتظر برگشتنت است …

من هر روز یادت را با اشکهایم آب میدهم …

دهقان فداکار احساس هایت کــو؟

.

.

.

چقدر احمقانه است از یک قهوه ی تلخ انتظار فال شیرین داشتن …

.

سایر پیامک ها در ادامــه مطلب …

.

ادامه مطلب دلنوشته و جملات غمگین فوق العاده زیبا