ادامه مطلب

اس ام اس سنگین و کنایه ای ، پیامک فازبالا مفهومی

 گلچین اس ام اس سنگین و تیکه دار 91.

ســر سوزنــی اگــــــر مـــرا مـــیخواست …

زمـــین و زمـــان را بــه هم میـــــــدوخـــتم …

.

.

.

کـــــــم بــاش ، از کم بودنت نتــــــــرس

اونی که اگـــه کم باشی ولــــــــت میکنه،

همونیه که اگــه زیـــاد باشی حیف و میلت میکنه …

.

.

.

زیـاد خوب نباش …

زیاد دم دست هم نباش …

زیاد که خــوب باشی دل آدم ها را می زنی …

آدم ها این روزها عجیب به خــوبی ، به شیرینی ، آلــرژی پیدا کرده اند …

زیاد کـــه باشی ، زیــادی می شوی …

.

.

.

قــــدر لحـــظـه هایت را بـدان …

زمـانــــــی می رسد که تـو دیگــــــــر قادر نیستـــــی بگـویـــــی :

جبــــــران مـــــی کـنم …

.

.

.

روزانه هــزاران انسان

به دنیا مـــــــی آیند …

اما نســل انسانـــیت

در حال انقــــراض است …

.

.

.

دنیای عجیبی شده است …

برای دروغ هایمان ،

خدا را قسم میخوریم ،

و به حرف راســت که میرسیم ؛

می شود جان ِ تــو …

.

.

.

.

ای کاش یاد میگرفتیم اگر در رابطـــه ای حرمتمان زیر سوال رفت

برای همیشه با آن رابطه خداحافظی کنیم

و به طور احمقانه ای منتظر مــعجزه نباشیم …

.

.

.

گاهی نیاز است دکتر به جای یــک مشت قرص،

برایت فریاد تجویــــز کند ...

.

سایر پیامک های سنگین و تیکه دار در ادامه مطلب …

.

ادامه مطلب گلچین اس ام اس سنگین و تیکه دار ۹۱