ادامه مطلب

اس ام اس خداوند ، نوشته های زیبای صحبت با خداوند

ورود به آرشیو پیامک خداوند

.

sms khoda جملات جدید زیبا در مورد خداوند مخصوص اس ام اس

.

او همـیشه آغوشـش باز اسـت، نگفته تو را میـخواند

اگــر هیچکس نیـست، خـدا کــه هست …

.

.

.

خــدایا

گــوش کن بــه التماس های مـن

شرمسارم کــه با حال مستی به سـوی تو کرده ام دست نیاز دراز

مــرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تــو ندارم قبله ای بــرای نماز

.

.

.

میـخواستم دسـتان خـدا را بگیرم

نـدا آمـد : دستـان افـتاده ای را بگیــر …

.

.

.

راز ایـن داغ نــه در سـجده‌ی طـولانی ماست

بوسه ی اوست که چون مُهر به پیشانی ماست

شادمانیم کـه در سنگدلی چون دیـوار

باز هم پنجــره ای در دل سیمانی ماسـت

.

.

.

خدایا کمـکم کــن تا درهایی کـه به سویـم میگشایی ندانسته نبندم

و درهایی کــه به رویـم مـیبندی بـه اصرار نگشایــم …

.

.

.

خداوندا

خســته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکـم …

بارانی بفــرست ، چتـر گنـاه را دور انداختـه ام !

.

سایر دلنوشته های با مضووع خداوند در ادامه مطلب …

ادامه مطلب جملات جدید زیبا در مورد خداوند مخصوص اس ام اس