ادامه مطلب

پیامک عاشقانه فاز بالا و جذاب جدید

ورود به آرشیو اس ام اس عاشقانه

.

LOVE SMS 1 اس ام اس عاشقانه جدید بهمن 91.

اس ام اس عاشقانه برای همسر

.

بانو !

آن پیراهن قرمز پولک دارت را بــپوش و مثل یک ماهی به آغوش مــن بیا …

مــن هنوز دریا دریا تــو را دوســـت دارم …

.

.

.

دستانت رو دور گــردنم حلقه کن بــانو …

این دوست داشتنی ترین شال گردن شــب های ســرد من است ؛ باور کن …

.

اس ام اس عاشقانه جدید

.

اعــتراف مــیکنم به خیانت، که

در نبودت با خیالت بودم …

.

.

.

نیاز که تــو باشی ، تمام من میشود “ نیازمندیها ”

.

.

.

تعمیرگاهی باید سـاخت از آغــوشت ،

برای وقت هایی که حالم بــدجور خراب است …

.

.

.

همــه ی حواسم را جمع میکنم تا خیالت را کم کنم اما تمام یادت در”من” ضرب میشود و “من” تقسیم میشوم در “ تــو” …

می بینی ؟؟؟ عجب دنیای بی حساب و کتابی است ؟؟؟

.

.

.

افکار عاشقانـــه ام را جمع کــه مـیکنم ،

دسته گلی می شود شبیه تـــو برای تــو …!

.

.

.

شب قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه میگذارند …

و چه زیباست شرم زمین کــه خودش را به خواب می زند …

ماه من باش ستاره ات مشوم …

.

.

.

بگــو دوســتت دارم …

شهــیدم کن …

مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب هایِ تو شلیک میشود …!

.

سایر پیامک های عاشقانه در ادامـــه مطلب …

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه جدید بهمن ۹۱